W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Nakle nad Notecią
 http://www.bip.gov.pl/

Deklaracja dostępności

Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią.

Data publikacji strony internetowej: 2016-10-18.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-29.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie    z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2023.82).

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP – Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią

Data publikacji strony internetowej : 2016-04-21.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2023.82) z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Oświadczenie sporządzono dnia : 2021-02-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Sąd Rejonowy  w Nakle nad Notecią.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz „TAB” przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift  +TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek „ w dół „ i „ w górę” można przewijać stronę.

Zdefiniowane skróty klawiaturowe:

1.przejdź do głównego menu
2.przejdź do treści
3.przejdź do wyszukiwarki
4.przejdź do mapy serwisu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Magdalena Ciołek. Kontakt: sad@naklo.sr.gov.pl,  tel. 52 3867821
Tą samą drogą można składać  wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz  składać żądania zapewnienia dostępności.


Dostępność architektoniczna

Niniejsza strona zawiera najważniejsze informacje dotyczące obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Sądzie Rejonowym w Nakle nad Notecią, a także ułatwień dostępu do budynków Sądu dla osób z trudnościami w poruszaniu się, miejsc parkingowych, wind, toalet dostosowanych do potrzeb osób z dysfunkcjami.
Zgodnie z Regulaminem bezpieczeństwa i porządku w budynkach Sądu Rejonowego w   Nakle nad Notecią zapewnia się wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

 W razie potrzeby większość spraw urzędowych w Sądzie można załatwić w towarzystwie oraz przy wsparciu wskazanych przez siebie osób trzecich ( powyżej 16 roku życia ).

Udział takich osób w czynnościach bezpośrednio związanych z toczącym się postępowaniem ( np. obecność na sali podczas rozprawy lub posiedzenia czy dostęp do informacji ze sprawy, w szczególności do akt sądowych ) możliwy jest  jednak wyłącznie za zgodą sędziego. Wnioski w takich sprawach powinny być kierowane drogą pisemną do wydziału, w którym toczy się sprawa.

 W razie pytań lub wątpliwości prosimy o wcześniejszy kontakt z pracownikiem Biura Podawczego lub pracownikiem ochrony Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią, którzy pomogą w razie konieczności również poprzez odprowadzenie do odpowiednich pomieszczeń na terenie budynków Sądu.

 
Kontakt z Biurem Podawczym:


tel. 52 3867800 adres e-mail: sad@naklo.sr.gov.pl


Dostęp do budynków Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią dla osób z trudnościami w poruszaniu się.

Miejsca parkingowe dedykowane dla osób niepełnosprawnych

 Aktualnie na parkingu Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.  W razie potrzeby prosimy o kontakt z pracownikiem Biura Podawczego  tel. 523867800

 Budynek Sądu przy ul. Sądowej 3

 Ze względu na zabytkowy charakter budynku należy liczyć się z występowaniem na jego terenie pewnych barier architektonicznych i ograniczeń technicznych. Za utrudnienia przepraszamy.

Przed wejściem do budynku znajdują się jeden stopień. Dla osób z dysfunkcją ruchu przeznaczona jest platforma dla osób z niepełnosprawnościami, która znajduje się od strony ul. Wawrzyńca. Potrzebę skorzystania z platformy należy zgłosić u pracownika Biura Podawczego lub pracownika ochrony: tel. 52 3867800,52386787.

W budynku nie ma windy. Rozprawa lub posiedzenie w przypadku udziału osób z dysfunkcjami ruchowymi może zostać przeniesiona na salę rozpraw na parterze.

                                               Toalety


Toaleta znajduje się na parterze budynku, blisko drzwi wejściowych.

                                          
 

Link do dokumentu z analizą o nadmiernym obciążeniu: http://stronka.pl

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-23.

Deklarację sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej przez podmiot zewnętrzny:

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Magdalena Ciołek. Kontakt: sad@naklo.sr.gov.pl, tel. 52 386 78 21. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią odpowiada Magdalena Ciołek, sad@naklo.sr.gov.pl, tel.52 386 78 21.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Niniejsza stron zawiera najważniejsze informacje dotyczące obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Sądzie Rejonowym w Nakle nad Notecią, a także ułatwień dostępu do budynków Sądu dla osób z trudnościami w poruszaniu się, miejsc parkingowych, wind, toalet dostosowanych do potrzeb osób z dysfunkcjami.

Zgodnie z Regulaminem bezpieczeństwa i porządku w budynkach Sądu Rejonowego w   Nakle nad Notecią zapewnia się wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

W razie potrzeby większość spraw urzędowych w Sądzie można załatwić w towarzystwie oraz przy wsparciu wskazanych przez siebie osób trzecich ( powyżej 16 roku życia ).

Udział takich osób w czynnościach bezpośrednio związanych z toczącym się postępowaniem ( np. obecność na sali podczas rozprawy lub posiedzenia czy dostęp do informacji ze sprawy, w szczególności do akt sądowych ) możliwy jest  jednak wyłącznie za zgodą sędziego. Wnioski w takich sprawach powinny być kierowane drogą pisemną do wydziału, w którym toczy się sprawa.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o wcześniejszy kontakt z pracownikiem Biura Podawczego lub pracownikiem ochrony Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią, którzy pomogą w razie konieczności również poprzez odprowadzenie do odpowiednich pomieszczeń na terenie budynków Sądu.Kontakt z Biurem Podawczym:
tel. 52 3867800 adres e-mail: sad@naklo.sr.gov.plDostęp do budynków Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią dla osób z trudnościami w poruszaniu się.


Miejsca parkingowe dedykowane dla osób niepełnosprawnych. Aktualnie na parkingu Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.  

W razie potrzeby prosimy o kontakt z pracownikiem Biura Podawczego  tel. 523867800
Budynek Sądu przy ul. Sądowej 3
Ze względu na zabytkowy charakter budynku należy liczyć się z występowaniem na jego terenie pewnych barier architektonicznych i ograniczeń technicznych.

Za utrudnienia przepraszamy.

Przed wejściem do budynku znajdują się jeden stopień. Dla osób z dysfunkcją ruchu przeznaczona jest platforma dla osób z niepełnosprawnościami, która znajduje się od strony ul. Wawrzyńca. Potrzebę skorzystania z platformy należy zgłosić u pracownika Biura Podawczego lub pracownika ochrony: tel. 52 3867800,52386787.

W budynku nie ma windy. Rozprawa lub posiedzenie w przypadku udziału osób z dysfunkcjami ruchowymi może zostać przeniesiona na salę rozpraw na parterze.

W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z sekretariatami wydziałów sadu prosimy o kontakt telefoniczny:

I Wydział Cywilny tel. 52-387-78-12
II Wydział Karny   tel. 52 386-78-14
III Wydział Rodzinny i Nieletnich tel. 52-387-78-10
IV Wydział Ksiąg Wieczystych tel. 52-386-78-20
                                               

Toalety
Toaleta znajduje się na parterze budynku, blisko drzwi wejściowych.

Aplikacje mobilne

Informacja dla osób z dysfunkcjami słuchu

 

Realizując zapisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się  uprzejmie informujemy, że w Sądzie Rejonowym w Nakle nad Notecią dostępne są  usługi wspierające komunikowanie się:
Poczta Elektroniczna
Aby skorzystać z usług Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się ( świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN lub środków wspierających komunikowanie się , należy co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem wypełnić formularz internetowy lub pobrać jego wersję w postaci dokumentu „doc” i po wypełnieniu odesłać jedną z wybranych metod:

-za pomocą poczty elektronicznej na adres : sad@naklo.sr.gov.pl,

-listownie na adres: Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią, ul. Sądowa 3, 89-100 Nakło nad Notecią, z dopiskiem na kopercie „ Formularz zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN lub środków wspierających komunikowanie się”..

Informacja dla osób z dysfunkcjami wzrokowymi

Wśród usług wspierających komunikowanie się zawartych w strukturze strony naklo.sr.gov.pl  znajdują się następujące udogodniania:
- wersja dla osób  słabowidzących,
- mechanizm zmiennej wielkości czcionki,
- nawigacja na portalu za pomocą klawiatury.

 

Informacja o działalności Sądu Rejonowego w  Nakle nad Notecią
w Polskim Języku Migowym (PJM)

 

Dodatkowe informacje

Powiadom znajomego