W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Nakle nad Notecią
 http://www.bip.gov.pl/

Asystent sędziego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
stanowisko Asystent sędziego
miejsce pracy Nakło nad Notecią ul. Sądowa 3
termin składania ofert
miejsce składania ofert Nakło nad Notecią ul. Sądowa 3

Treść


PREZES
SĄDU REJONOWEGO  w NAKLE NAD NOTECIĄ
w dniu 28 czerwca 2019 roku
ogłasza konkurs na 1 wolne stanowisko asystenta sędziego
w Sądzie Rejonowym w Nakle nad Notecią, ul. Sądowa 3, 89 – 100 Nakło nad Notecią
nr referencyjny: A- 10-15/19

Na podstawie art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019.52 t.j.) na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

 1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
 4. ukończył 24 lata.

do zgłoszenia kandydat dołącza:

 1. klauzulę informacyjną dla osób biorących udział w procesie rekrutacji (tutaj),
 2. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
 3. własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 4. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
 5. oświadczenie kandydata, iż nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanieo przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe- (art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych),
 6. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (tutaj);
 8. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje

i osiągnięcia.

Zgłoszenie wraz z wymaganymi dokumentami z podaniem oznaczenia konkursu należy złożyć w terminie do dnia 29 lipca   2019 roku bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią (pokój 109) albo przesłać pocztą na adres: Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią ul. Sądowa 3, 89 – 100 Nakło nad Notecią z podaniem sygnatury - decyduje data stempla pocztowego.

Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. etap pierwszy - wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu; kandydaci dopuszczeni do drugiego etapu konkursu zostaną powiadomieni poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie BIP Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu;
 2. etap drugi - test obejmujący 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz praca pisemna na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany przez kandydata;
 3. etap trzeci - rozmowa kwalifikacyjna.

Termin drugiego etapu konkursu wyznacza się na dzień 12 sierpnia 2019 roku godz. 10:00 sala 112 w budynku Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią.Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w postępowaniu konkursowym będą mogły odebrać złożone dokumenty w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyniku konkursu. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

                                                                                                                Prezes Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią

                                                                                                                                 /-/ Bartosz Łapiński

Załączniki

OŚWIADCZENIE docx, 13 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane