W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Nakle nad Notecią
 http://www.bip.gov.pl/

Referendarz sądowy

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Monika Warda, Bydgoszcz
Uzasadnienie wyboru Kandydat uzyskał największą ilość punktów.
Szczegóły
Stanowisko Referendarz sądowy
Miejsce pracy SĄD REJONOWY W NAKLE NAD NOTECIĄ
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert SĄD REJONOWY W NAKLE NAD NOTECIĄ
Status rozstrzygnięte

 

 
PREZES SĄDU REJONOWEGO
W NAKLE NAD NOTECIĄ
ul. Sądowa 3
89-100 Nakło nad Notecią
    sad@naklo.sr,gov.pl


                  89-100  Nakło n/Not, ul. Sądowa 3;     tel. (052)   386-78-21, tel. fax.  (052) 386-78-21

  A-0132-20/17

 

Zarządzenie nr 20/2017
Prezesa Sądu Rejonowego w Nakle n/Not.
z dnia 25 lipca 2017 r.
 
w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko referendarza sądowego
w Sądzie Rejonowym w Nakle nad Notecią

 

 

                Ogłaszam konkurs o sygnaturze K2/17 na wolne stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowy w Nakle nad Notecią

                Ilość wolnych stanowisk: 1 – w pełnym wymiarze czasu pracy

                Konkurs będzie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko referendarz sądowego( Dz. U.Nr 60, poz. 331 ze zm ).

                Konkurs odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2017 r. godz.  10.00  w Sali nr  112 w siedzibie Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią przy ul. Sądowej nr 3, 89-100 Nakło nad Notecią.

                Konkurs przeprowadzi Komisja powołana Zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią.

Wymagania niezbędne:

Zgodnie z art. 149 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych ( DZ. U. 2016.2062 ze zm.) na stanowisko referendarza sądowego może być mianowany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa lub zagraniczne uznane w Polsce;
 4. ukończył 24 lata;
 5. zdał egzamin referendarski, sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski lub ukończył aplikację sędziowską albo aplikację prokuratorską.

Dodatkowo zgodnie z art. 15 ust 3. ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U.2015.694 ze zm. ) na stanowisko referendarza sądowego może być mianowany ten, kto spełnia wymagania określone w art. 149 § 1 pkt 1-4 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych i ukończył aplikacje ogólną.

Wymagane dokumenty i termin składania zgłoszeń na konkurs:

Kandydaci ubiegający się o stanowisko referendarza sądowego proszeni są o składanie dokumentów zgłoszeniowych z podaniem sygnatury Konkursu ( K/2/17) w terminie do dnia 11 sierpnia 2017 r. za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe ( decyduje data stempla pocztowego ) na adres: Prezes Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią, ul. Sądowa 3, 89-100 Nakło albo osobiście w siedzibie Sądu Rejonowego - pok. 109  ( I piętro )


Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisko referendarz sądowego z zaznaczeniem sygnatury konkursu wraz z aktualnym adresem i numerem telefonu kontaktowego;
 2. życiorys;
 3. informację o przebiegu kariery zawodowej;
 4. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego, radcowskiego lub referendarskiego albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej;
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
 6. 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 7. oświadczenie, że kandydat posiada obywatelskie polskie, korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskim oraz jest nieskazitelnego charakteru;
 8. ewentualnie inne dokumenty, potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia;

Po sprawdzeniu zgłoszeń pod względem spełnienia wymogów formalnych lista dopuszczonych do konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku Sąd Rejonowego w Nakle nad Notecią oraz Biuletynie Informacji Publicznej- na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią, nie później niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu.

 


                                                                          Prezes Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią


                                                                                              SSR Bartosz Łapiński

Załączniki

Powiadom znajomego