Zarządzenie nr 23/2021r. Prezesa Sądu Rejonowego w Nakle n/Not. z dnia 30.06.2021r[ Logowanie i rejestracja do portalu

W związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie ustawy z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1090), która wprowadza podstawę prawną do doręczeń elektronicznych pism sądowych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego, została przygotowane instrukcje dla pełnomocników zawodowych. Instrukcje te dostępne są pod następującymi adresami:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/portal-informacyjny


https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/portal-informacyjny2


https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/portal-informacyjny3

 Załączniki:

Zarzadzenie Prezesa Sądu w sprawie udostepniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego
Zarzadzenie 22/2022 Prezesa Sądu Rejonowego w Nakle n/Not. z dnia 29.04.2022r.
Zarządzenie nr 89/2023 Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
Regulaminu Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych z obszaru apelacji gdańskiej