UWAGA : Przy wpłatach na konta bankowe należy podać w tytule przelewu  sygnaturę akt sprawy lub informację o wydziale w którym prowadzona jest sprawa

 

 Rachunek dochodów budżetowych (wpisy, grzywny, opłaty, koszty sądowe):

 

NBP O/O Bydgoszcz   62 1010 0055 1103 0050 0600 0000

 

Informacja dla przelewów zagranicznych

  • kod SWIFT NBPLPLPW
  • numer konta należy poprzedzić literami P

UWAGA: Zapłata grzywien i kosztów sądowych odbywa się na indywidualne konto podawane w wezwaniu do zapłaty, które jest wysyłane do dłużnika.

Rachunek sum na zlecenie (zaliczki)

56 1010 1078 0004 0413 9800 0000

Informacja dla przelewów zagranicznych

  • kod SWIFT NBPLPLPW
  • numer konta należy poprzedzić literami PL

Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, wadia, zabezpieczenia):

47 1130 1017 0021 1000 3790 0004


Informacja dla przelewów zagranicznych

  • kod SWIFT GOSKPLPW
  • numer konta należy poprzedzić literami PL

Depozyty walutowe (EUR)

04 1130 1017 0021 1000 3790 0002

Informacja dla przelewów zagranicznych

  • kod SWIFT GOSKPLPW
  • numer konta należy poprzedzić literami PL

Fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej (nawiązki i świadczenia pieniężne na rzecz funduszu)

 

68 1130 1075 0002 6134 8820 0001