Dochody sądu (koszty, grzywny, opłaty sądowe)

62 1010 0055 1103 0050 0600 0000

Informacja dla przelewów zagranicznych
  • kod SWIFT NBPLPLPW
  • numer konta należy poprzedzić literami PL

Rachunek sum na zlecenie (zaliczki)

56 1010 1078 0004 0413 9800 0000

Informacja dla przelewów zagranicznych
  • kod SWIFT NBPLPLPW
  • numer konta należy poprzedzić literami PL

Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, wadia, zabezpieczenia):

47 1130 1017 0021 1000 3790 0004

Informacja dla przelewów zagranicznych
  • kod SWIFT GOSKPLPW
  • numer konta należy poprzedzić literami PL

Depozyty walutowe (EUR)

04 1130 1017 0021 1000 3790 0002

Informacja dla przelewów zagranicznych
  • kod SWIFT GOSKPLPW
  • numer konta należy poprzedzić literami PL