Organy  Sądu:

- Prezes Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią- Wojciech Kokociński

- Dyrektor Sądu Okręgowego w Bydgoszczy- Przemysław Kruszczyński

- Zastępca Dyrektora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy - Dariusz Sokołowski

 Zadaniem Prezesa Sądu jest:

  1. kierowanie sądem i reprezentowanie go na zewnątrz,
  2. pełnienie czynności z zakresu administracji sądowej,
  3. powierzenie sędziom pełnienia funkcji i zwalnia  z ich pełnienia, po zasięgnięciu wymaganych opinii,
  4. przyjmowanie skarg i wniosków z zakresu nadzoru administracyjnego,
  5. ponadto jest zwierzchnikiem służbowym sędziów danego sądu.
Prezes Sądu przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godzinach 10:00-14:00 po uprzednim umówieniu terminu spotkania w sekretariacie Prezesa.
email: prezes@naklo.sr.gov.pl
Dyrektor Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
- jest zwierzchnikiem służbowym urzędników i pracowników z grupy "innych pracowników" sądu.