Organ  Sądu - Prezes Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią

Prezes Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią -  SSR Bartosz Łapiński

Zadaniem Prezesa Sądu jest:

  1. kierowanie sądem i reperezentowanie go na zewnątrz,
  2. pełnienie czynności z zakresu administracji sądowej,
  3. powierzenie sędziom pełnienia funkcji i zwalnia  z ich pełnienia, po zasięgnięciu wymaganych opinii,
  4. przyjmowanie skarg i wniosków z zakresu nadzoru administracyjnego,
  5. ponadto jest zwierzchnikiem służbowym sędziów danego sądu.
Prezes Sądu przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godzinach 10:00-14:00 po uprzednim umówieniu terminu spotkania w sekretariacie Prezesa.
email: prezes.sekretariat@naklo.sr.gov.pl