Logowanie i rejestracja do portalu

 Załączniki:

Zarzadzenie Prezesa Sądu w sprawie udostepniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego
Regulamin Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji gdańskiej
Zarzadzenie nr 51/2020r zmieniające Zarządzenie nr 38/2019re